Budowa spisu treści

uklad-pokarmowy.chorobyswiata.com.pl

Aby orientować się w pracy magisterskiej, trzeba umieścić w niej spis treści. Pod tym względem magisterka nie różni się od każdej innej pozycji naukowej. W typowym układzie ów spis pojawia się na początku, zaraz po stronie tytułowej. Optymalnie będzie, jeśli całość zmieści się na jednej stronie – to najwygodniejsza opcja. Zadaniem spisu jest informowanie czytelnika o tym, jakie rozdziały znalazły się w pracy, jak zostały zatytułowane i na których stronach się rozpoczynają.

W praktyce spis jest listą rozdziałów rozbitych na podrozdziały. Model numeracji zależy od wymagań promotora, czasami studenci dostają w tym zakresie swobodę. Zazwyczaj każdy z rozdziałów oznacza się cyfrą rzymską, podrozdziały arabskimi, a człony podrozdziałów – literami alfabetu łacińskiego. Doświadczeni użytkownicy aplikacji biurowych będą potrafili wygenerować spis treści automatycznie. Warto nabyć tę umiejętność, ponieważ sporo upraszcza.

Strona ze spisem może być numerowana lub nie – wszystko zależy od przyjętego schematu formatowania i życzeń promotora.