Metoda reagowania całym ciałem

https://www.sita.pl/fruits-owoce-po-angielsku/

Jedną z metod, która jest szczególnie polecana dzieciom w wieku przedszkolnym jest metoda reagowania całym ciałem. Podstawą tej metody jest słuchanie, a także ruch fizyczny, który powiązany jest z przekazem. Dzięki temu istnieje możliwość zapamiętania omawianego materiału.

Na czym dokładnie polega ta metoda? Początkowo prowadzący zajęcia wydaje nieskomplikowane polecenia w języku obcym. Następnie demonstruje co dane polecenie wyraża. Bardzo często następuje zamiana ról.

To dzieci wydają komendy, a nauczyciel i reszta kursantów dokładnie je wykonują. Zdaniem twórców tej metody, dzięki niej zostaje pobudzony cały mózg. Dotyczy to również tej części, która odpowiedzialna jest za umiejętności językowe.

Bardzo istotne jest, żeby podczas zajęć dzieci były całkowicie rozluźnione i spokojne. Bezstresowe zachowanie jest podstawą do tego, żeby zajęcia przyniosły spodziewany efekt. Dopiero wówczas maluchy mogą nieskrępowanie wykonywać ruch fizyczny, który związany jest z danym zagadnieniem.

Taki proces nauki również przypomina zabawę, dlatego dzieci czują się odprężone i zrelaksowane. Metoda ta jest dla maluchów znacznie atrakcyjniejsza w porównaniu do uczenia podręcznikowego. Metoda reagowania całym ciałem nadaje się dla wszystkich dzieci.

Dodatkową jej zaletą jest fakt, że maluchy nie tracą koncentracji i zainteresowania podczas zajęć. Obecnie coraz więcej nauczycieli korzysta z tej metody, ponieważ przynosi ona wymierne efekty. Są one widoczne nawet po jednych zajęciach.