O cytatach

Czy w naszej pracy magisterskiej mogą znaleźć się bezpośrednie cytaty z prac innych autorów? Oczywiście, że mogą, ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim musimy wyraźnie odróżnić cytowany fragment od reszty tekstu. Służą do tego przede wszystkim cudzysłowy, głównie w najbardziej powszechnej wersji apostrofowej: „”.

To oczywiście nie jedyne rozwiązanie. Bardzo często instrukcje odnośnie tego jak cytować otrzymamy od promotora. Część woli na przykład, aby zapisywać cytowane ustępy czcionką pochyłą (kursywą), podobnie jak tytuły książek oraz innych dzieł.

Miejmy na uwadze także to, aby przy cytacie znalazł się przypis, który odeśle czytelnika prosto do źródła. Jeśli mowa o zapisie cytatów, w podstawowym wariancie wszystko jest proste. Czasami jednak mamy „cytat w cytacie”.

Co wówczas zrobić? Można wtedy wyróżnić ów wewnętrzny cytat kursywą lub cudzysłowem drugiego stopnia: >. I w tej sprawie najlepiej poradzić się promotora, aby uniknąć ewentualnych kontrowersji przed egzaminem. Opuszczając część cytowanego tekstu należy stosować wielokropek w nawiasie prostym: (…) lub kwadratowym: […].